PDF Print

Welkom

De geschiedenis van de adventskrans en de kerstboom

Adventskrans

In de meeste oud-katholieke kerken is het ondertussen ook gebruikelijk dat in de adventstijd - dat zijn de vier weken die aan kerst voorafgaan – een adventskrans met vier witte of paarse kaarsen en paarse lint versierd hangt. Op de eerste zondag van de Advent wordt een kaars aangestoken met de tweede zondag van de Advent twee ... Lees verder>>

Kerstconcert Vitaal (zondag 18 december)

Het Velser Seniorenkoor Vitaal is een 4-stemmig koor van 48 leden, met een gemiddelde leeftijd van 77 jaar.

Op zondag 18 ... lees verder>>

Kerstconcert Bel Canto (zaterdag 17 december)

Het Velser Operakoor Bel Canto voert op zaterdag 17 december haar kerstconcert uit in de Engelmunduskerk, Wilhelminakade 119 in ... lees verder>>

Welkom bij de oud-katholieken in de IJmond

Parochie van de hh. Adelbertus en Engelmundus

Toen in 1876 IJmuiden ontstond, als gevolg van het tot stand komen van het Noordzeekanaal, vestigden velen, die bij de visserij waren betrokken zich in de nieuwe plaats. Onder hen waren veel oud-katholieken uit Egmond aan Zee en Den Helder. Voor hen werd in 1890 aan de Breesaapstraat de Engelmunduskerk gebouwd. Het gebouw bleek al spoedig te klein, zodat in 1907 aan de Koningin Wilhelminakade een veel grotere kerk werd gebouwd. Toen ook die kerk te klein werd (1964) ontstond een tweede parochie, de Adelbertuskerk. Nu zijn beide parochies weer samengevoegd (2014) en maken gebruik van de Engelmunduskerk. Zo komt de parochie dus aan de twee heiligen in de naam: Parochie van de hh. Adelbertus en Engelmundus.

Elke zondagmorgen wordt om 10.00 uur de eucharistie gevierd. Vaak is er ook kinderkerk en een crèche in het achter de kerk gelegen verenigingsgebouw De Bolder. Ook wordt daar regelmatig na de kerkdienst gezamenlijk koffie gedronken. In de agenda aan de rechterkant van deze pagina vindt u de exacte datums. Er is een breed aanbod van gespreksgroepen over allerlei onderwerpen en een aantal bloeiende verenigingen, die regelmatig bijeenkomen in de Bolder. Verder is er veel aandacht voor diaconaal werk en jeugdwerk.

De parochie telt ruim achthonderd leden. Zij vormt een hechte gemeenschap, die tegelijkertijd zó open en gastvrij is, dat de laatste jaren regelmatig mensen tot haar toetraden.

Kortom: De Oud-katholieke parochie in  de IJmond is een een overzichtelijke, levendige geloofsgemeenschap.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot degenen die op de contactpagina vermeld staan. Of u kunt naar een van de diensten komen, waar u van harte welkom bent.

Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden