Welkom

Oecumenische koffieochtend op donderdag 20 april

Oecumenische koffieochtend op donderdag 20 aprilIn het kader van de Oecumene houdt de oud katholieke parochie te IJmuiden een open koffie ochtend.

U bent van harte welkom, de koffie staat om 10 uur klaar. Neem uw buren, kennissen en familie mee.

Donderdag 20 april

De Bolder
Bloemstraat 124
IJmuiden Lees verder>>

Jongvolwassenen gespreksgroep Mattheus

Op 21 april komen we weer bij elkaar om te lezen uit het evangelie van Mattheus.

We gaan verder waar wij gebleven zijn, ... lees verder>>

Overzicht vieringen Goede Week en Pasen

‘Chrismamis’

maandag 10 april

19.30 uur

wijding van de oliën door de

bisschop in de kathedrale lees verder>>

Welkom bij de oud-katholieken in de IJmond

Parochie van de hh. Adelbertus en Engelmundus

Toen in 1876 IJmuiden ontstond, als gevolg van het tot stand komen van het Noordzeekanaal, vestigden velen, die bij de visserij waren betrokken zich in de nieuwe plaats. Onder hen waren veel oud-katholieken uit Egmond aan Zee en Den Helder. Voor hen werd in 1890 aan de Breesaapstraat de Engelmunduskerk gebouwd. Het gebouw bleek al spoedig te klein, zodat in 1907 aan de Koningin Wilhelminakade een veel grotere kerk werd gebouwd. Toen ook die kerk te klein werd (1964) ontstond een tweede parochie, de Adelbertuskerk. Nu zijn beide parochies weer samengevoegd (2014) en maken gebruik van de Engelmunduskerk. Zo komt de parochie dus aan de twee heiligen in de naam: Parochie van de hh. Adelbertus en Engelmundus.

Elke zondagmorgen wordt om 10.00 uur de eucharistie gevierd. Vaak is er ook kinderkerk en een crèche in het achter de kerk gelegen verenigingsgebouw De Bolder. Ook wordt daar regelmatig na de kerkdienst gezamenlijk koffie gedronken. In de agenda aan de rechterkant van deze pagina vindt u de exacte datums. Er is een breed aanbod van gespreksgroepen over allerlei onderwerpen en een aantal bloeiende verenigingen, die regelmatig bijeenkomen in de Bolder. Verder is er veel aandacht voor diaconaal werk en jeugdwerk.

De parochie telt ruim achthonderd leden. Zij vormt een hechte gemeenschap, die tegelijkertijd zó open en gastvrij is, dat de laatste jaren regelmatig mensen tot haar toetraden.

Kortom: De Oud-katholieke parochie in  de IJmond is een een overzichtelijke, levendige geloofsgemeenschap.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot degenen die op de contactpagina vermeld staan. Of u kunt naar een van de diensten komen, waar u van harte welkom bent.

Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden