Nieuwsberichten

Kerk in lockdown

Kerk in lockdownTen gevolge van de lockdown zijn er geen vieringen of bijeenkomsten die openbaar toegankelijk zijn. Wel is de kerk iedere zaterdagmiddag voor iedereen open voor persoonlijk gebed tijdens kerkopenstelling, van 14:00  - 16:00 uur.

Wilt u de communie ontvangen? De pastoor komt op afspraak de communie bij u brengen. Wilt u thuis de communie ... Lees verder>>

Palmtakjes halen en online diensten Goede Week

Gewijde Palmtakken staan klaar om mee te nemen op zaterdag 27 maart en zaterdag 3 april in de Oud-Katholieke kerk te IJmuiden, ... lees verder>>

YouTube kanaal O.K. IJmuiden

 

Ga naar het YouTube kanaal van Oud-Katholiek IJmuiden. Hier kunt u uitzendingen volgen of later terugkijken. klik op de ... lees verder>>

Welkom bij de Oud-Katholieke Parochie IJmond

De Engelmunduskerk aan de Wilhelminakade 119 te IJmuiden is de thuishaven van de Oud-Katholieken in de IJmond. De parochie van de H.H. Adelbertus en Engelmundus telt rond de zeshonderd leden die tesamen een hechte en warme gemeenschap vormen, open en gastvrij. Zij komen vooral graag samen, in kerkdiensten en in verenigingsactiviteiten.

De eerste Engelmunduskerk werd in 1888 gebouwd in de Breesaapstraat, zoals u kunt lezen in de geschiedenis van  parochie en kerk. Het huidige kerkgebouw stamt uit 1907. De lokatie van de kerk, foto's van het gebouw én een interactieve 360gr foto van het interieur kunt u vinden op Google Maps. Het kerkgebouw kan worden gehuurd voor kerkelijke en niet kerkelijke doeleinden. Het kerkbestuur besluit over het toekennen van de aanvragen.

vieringen

Het kloppend hart van de parochie is de kerkdienst. In de Engelmunduskerk vindt die gewoonlijk plaats op: 

  • zondagmorgen om 10.00 uur de gezongen viering van de eucharistie
    Tegelijkertijd is er vaak ook kinderkerk en een crèche in het achter de kerk gelegen verenigingsgebouw De Bolder. 
    Ook wordt daar regelmatig na de kerkdienst gezamenlijk koffie gedronken.
  • woensdagmorgen om 09.30 uur de zgn. weekmis, een gesproken eucharistieviering in kleine kring.

Natuurlijk zijn er ook de diensten die niet volgens een vast rooster lopen:

Naast de kerk bevindt zich de pastorie, de woning van de parochiepastoor en zijn/haar gezin. 

Direct achter de straat bevindt zich Verenigingsgebouw De Bolder. Hier vinden veel van de vormings- en verenigingsactiviteiten van de parochie plaats. 

Kijk naar een animatie van de kerk en de bijgebouwen

Of loop eens binnen tijdens kerkopenstelling, iedere zaterdag van 14:00 - 16:00 uur.

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder