Nieuws

Welkom bij de oud-katholieken in de IJmond

De Oud-Katholieke Parochie van de H.H. Adelbertus en Engelmundus telt ruim achthonderd leden. Zij vormen een hechte gemeenschap die tegelijkertijd open en gastvrij is. Belangrijkste reden van samenkomst is de eucharistieviering, elke zondagmorgen om 10.00 uur met koor-/samenzang. Na de kerkdienst wordt er om de week gezamenlijk koffie gedronken. Ook is er regelmatig kinderkerk en een crèche in het achter de kerk gelegen verenigingsgebouw De Bolder. De data voor kinderkerk en koffiedrinken vindt u aan de rechterkant van deze pagina. Iedere woensdagmorgen is er om 9.30 uur een eucharistieviering met daarna gezamenlijk koffiedrinken. Bij elkaar komen en actief betrokken zijn bij de parochie kenmerkt de Oud-Katholieken.
verenigingsleven
Er is een breed aanbod van bloeiende verenigingen en gespreksgroepen, die regelmatig bijeenkomen in de Bolder. Er zijn thema-avonden en lezingen over allerlei onderwerpen. Daarnaast is er ruimte voor studie en vorming in o.a. de bijbelkring, de leringgroep en de groep jong-volwassenen. Er is veel aandacht voor diaconaat en jeugdwerk, en voor oecumene. De parochie onderhoudt goede contacten met de andere kerken in de gemeente Velsen. Jaarlijks zijn er gezamenlijke oecumenische vieringen met koorprojecten voor leden van de deelnemende kerken, en er is een oecumenische leeskring. Zie alle activiteiten voor en door parochianen.

Kortom: De Oud-katholieke parochie in de IJmond is een gastvrije, transparante, levendige geloofsgemeenschap en daardoor treden er ook regelmatig nieuwe leden tot de parochie toe.

inlichtingen
Klik voor meer informatie over de Engelmunduskerk, over het huren van het gebouw en de beschikbare faciliteiten

Voor inlichtingen over de parochie kunt u terecht bij de contactpersonen op de contactpagina. Ook bent u van harte welkom om eens binnen te lopen op zaterdagmiddag, of bij de zondagsviering.  Neem hier alvast een digitaal kijkje:

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder