Nieuws

over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe pricacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is op landelijk niveau al enige tijd geleden begonnen met het in kaart brengen van zaken die (extra) nodig zijn om te voldoen aan de ... Lees verder>>

juni 2018: Nieuw boek over de Oud-Katholieke Kerk; voor wie meer wil weten

Wat geloven Oud-Katholieken nu eigenlijk? Wat is de geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk? Hoe zit het met liturgie en ... lees verder>>

Welkom bij de Oud-Katholieken in de IJmond

parochie
De Oud-Katholieke Parochie van de H.H. Adelbertus en Engelmundus is een hechte gemeenschap, open en gastvrij. Er zijn ruim achthonderd leden. Samenkomen en het actief betrokken zijn bij de parochie kenmerkt de Oud-Katholieken. Belangrijkste samenkomst is de eucharistieviering, op zondagmorgen om 10.00 uur met koor-/samenzang en op woensdagmorgen om 9.30 uur met aansluitend koffiedrinken.  Op zondag wordt er om de week gezamenlijk koffie gedronken. Er is regelmatig kinderkerk en crèche in het achter de kerk gelegen verenigingsgebouw De Bolder. De data voor kinderkerk en koffiedrinken vindt u vermeld bij de zondagsvieringen,  in de agenda aan de rechterkant van deze pagina. 
verenigingsleven
Er is een breed aanbod van verenigingen en gespreksgroepen, die regelmatig bijeenkomen in de Bolder. Er zijn thema-avonden en lezingen over allerlei onderwerpen voor de vrouwen- en mannenverenigingen. Daarnaast is er ruimte voor studie en vorming in o.a. de bijbelkring, de leringgroep en de groep jong-volwassenen. Er is veel aandacht voor diaconaat en jeugdwerk, en voor de oecumene. De parochie onderhoudt goede contacten met de andere kerken in de gemeente Velsen. Jaarlijks zijn er meerdere gezamenlijke oecumenische vieringen met parallelle koorprojecten voor leden van de deelnemende kerken, er is een oecumenische leeskring, en men gaat bij elkaar op de koffie. Zie ook de pagina activiteiten voor en door parochianen.

Kortom: De Oud-katholieke parochie in de IJmond is een gastvrije, transparante, levendige geloofsgemeenschap en daardoor treden er ook regelmatig nieuwe leden tot de parochie toe.

inlichtingen
Klik voor meer informatie over de Engelmunduskerk, over het huren van het gebouw of over de beschikbare faciliteiten van kerkgebouw en verenigingsgebouw.

Voor inlichtingen over de parochie kunt u terecht bij de contactpersonen op de contactpagina. Ook bent u van harte welkom om eens binnen te lopen op zaterdagmiddag, of bij de zondagsviering. 

Neem alvast een digitaal kijkje:

 

 

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder